Cwrdd mewn cae

Mae ymwneud, gwrando a siarad yn sgiliau cyfathrebu allweddol. I Gomisiynydd y Gymraeg mae hyn yn golygu sefyll mewn cae - yn llythrennol. Yn ein herthygl ddwyieithog cyntaf rydym yn edrych ar sut beth yw ymwneud i sefydliad ble mae diwylliant yn elfen allweddol.

Gwyn Williams

Dwi’n siŵr ‘sa ni gyd yn cytuno mae’r ffordd orau o “ymwneud” yw i ni, y cyfathrebwyr, fynd ar y bobl yn hytrach na fel arall.

Dyna pam mae Comisiynydd y Gymraeg yn mynychu tri o ddigwyddiadau mawr Cymru, gan roi’r cyfle i dros hanner miliwn o bobl alw heibio i ddweud “helo”, i gwyno, i wneud sylw, i awgrymu, mynnu, holi a pob ffurf ar eiriau arall sy’n bosib mewn sgwrs.

Read More
Print Friendly and PDF