Cwrdd mewn cae

Mae ymwneud, gwrando a siarad yn sgiliau cyfathrebu allweddol. I Gomisiynydd y Gymraeg mae hyn yn golygu sefyll mewn cae - yn llythrennol. Yn ein herthygl ddwyieithog cyntaf rydym yn edrych ar sut beth yw ymwneud i sefydliad ble mae diwylliant yn elfen allweddol.

Gwyn Williams

Dwi’n siŵr ‘sa ni gyd yn cytuno mae’r ffordd orau o “ymwneud” yw i ni, y cyfathrebwyr, fynd ar y bobl yn hytrach na fel arall.

Dyna pam mae Comisiynydd y Gymraeg yn mynychu tri o ddigwyddiadau mawr Cymru, gan roi’r cyfle i dros hanner miliwn o bobl alw heibio i ddweud “helo”, i gwyno, i wneud sylw, i awgrymu, mynnu, holi a pob ffurf ar eiriau arall sy’n bosib mewn sgwrs.

Read More
Print Friendly and PDF

engaging in a different field... literally

Engaging, listening and talking is a key comms skill. For the Welsh Language CommissionER this involves standing in a field - literally. In our first bilingual post we look at what engagement looks like for an organisation where cultural is a key element.

by Gwyn Williams

I’m sure we’d all agree that for effective “engagement” to happen it is much better for us, the communicators, to go to our target audience, rather than the other way round.

That’s why the Welsh Language Commissioner attends three large annual events in Wales giving over half a million people the opportunity to stop by her stand, to say “hello”, complain, suggest, demand, propose, enquire, insist and every other word that the thesaurus can come up with!

Read More
Print Friendly and PDF